Honlama

tube-finishing-hydraulic-cylinders-skiving-burnishing

Taşlama işlemi tam bir doğrusallık sağlar. Örneğin, parçada doğrultma sonrası kalan salgı ve sapmalar taşlama işlemi ile giderilebilir. Buna karşı olarak “honlama” işlemi doğrusallık sağlamaz. Delikteki sapma ne ise honlama ona göre hareket eder.Bu nedenle honlama öncesi işlemde parçalar muhakkak doğrusal işlenmelidir. Honlama işlemine bırakılacak maksimum pay 0,5 mm olmalıdır.

honlama